Miastomania

 

Wydanie
Katowice/Chorzów

(Siemianowice Śl., Świętochłowice)

Wydanie
Bytom/Tarnowskie Góry

(Piekary Śl. , Radzionków)

Wydanie
Gliwice/Zabrze

(Ruda Śl.)

Miastomania ma charakter bezpłatnej gazety miejskiej o specyfice informatora opisującego i promującego wydarzenia głównie z dziedziny kultury i rozrywki. Zapowiadamy na jej łamach w usystematyzowany sposób wydarzenia najbliższego miesiąca. Informacje zdobywane najczęściej bezpośrednio u organizatorów przetwarzamy cyklu miesięcznym w praktyczne kalendaria dzięki którym czytelnicy mogą z wyprzedzeniem zaplanować uczestnictwo w wybranych przez siebie wydarzeniach. W planowany i metodyczny sposób regularnie powiększamy objętość tworząc nowe kolumny tematyczne adekwatnie do profilu gazety.

Obecnie nakład gazety to 36 000 egzemplarzy składający się z trzech mutacji lokalnych:

  • Katowice / Chorzów / Siemianowice Śl. / Świętochłowice
  • Bytom / Tarnowskie Góry / Piekary Śl. / Radzionków
  • Gliwice / Zabrze / Ruda Śl.

Na początku 2016 roku planujemy zwiększyć nakład i stworzyć kolejną mutację lokalną.

Gazeta ma format dziennikowy (zbliżony do A3), jest w całości kolorowa i ma objętość od 16 do 40 stron.

Jako miesięcznik rozdawana jest w najbardziej atrakcyjnych komunikacyjnie punktach wybranych miast (kolportaż aktywny), oraz stacjonarnie (kolportaż pasywny) w wyznaczonych miejscach typu: współpracujące z gazetą instytucje kultury, lokale gastronomiczne, punkty usługowe, urzędy i wiele innych. Gazeta dostępna jest równolegle w dwóch bezpłatnych wersjach: papierowej i elektronicznej. Wersja internetowa bez dodatkowych opłat zwiększa zasięg i skuteczność przekazu oraz powiększa  dotarcie zamieszczanych reklam.